פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישה. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית של אולנטוך החזקות בע"מ, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. ט.ל.ח. דיוור זה של מועדון הוֹט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוֹט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 6777137 או בפקס: 03-6882923.

 

4,312 ש"ח במקום 7,500 ש"ח;
6,900 ש"ח במקום 12,000 ש"ח במסלול VIPאולנטוך מומחים למשכנתאות בע״מ | תל אביב-יפו | טלפון: 03-5444439 | פקס: 15335444439 | דוא״ל: office@olentuch.co.il 

 

Fix the following errors:
Hide